Árlista

Érvényes: 2023.09.15.-től


Éves rendszerhasználati díjak

Csomag neve Nyilvántartottak száma* (fő) Havi díj (Ft + ÁFA) Éves díj (Ft + ÁFA)
MIKRO 1-10 fő 11.231 134.772
KIS 11-50 fő 13.477 161.724
KÖZEPES 51-250 fő 26.129 313.548
NAGY > 250 fő 44.694 536.328

* nyilvántartott aktív státuszú személyek száma, a személyi- és lejáró adatkezelések felügyelete céljából

Csoportos csatlakozási kampány
30% GDPReg rendszerhasználati díj és 15% DPO szolgáltatás kedvezmény
 1. Mi az a csoportos csatlakozási kedvezmény?
 2. Szolgáltató a 4. pontban jelölt új GDPReg adatkezelési rendszer előfizető ("új előfizető)" részére az első éves rendszerhasználati díjból – az általános, illetve egyedi kedvezményeken túl – további 30 % kedvezményt biztosít, amennyiben az egy csoportba tartozó tagok száma nem érné el a csoportos kedvezményre jogosító számot. Amennyiben az új előfizető a rendszerhasználati szerződés mellé adatvédelmi tisztviselő (DPO) megbízási szerződést is köt, a DPO megbízási díjból 15% kedvezményre jogosult az első évben feltéve, hogy az egy csoportba tartozó tagok száma nem érné el a csoportos kedvezményre jogosító számot.
  A csoportos csatlakozási kedvezményre azon - nem városi önkormányzat, hivatal, intézmény - GDPReg adatkezelési rendszer előfizető is jogosult, aki új előfizetőt hoz a kampányban meghatározottak szerint. Ebben az esetben a meglévő GDPReg előfizető a következő díjfizetési időszakban érvényesítheti a kedvezményt. Azon meglévő GDPReg előfizető esetén, aki jelenleg is csoportos kedvezményben részesül, a rendszerhasználatból további %-os kedvezményt nem, de a kampányba való belépés esetén Szolgáltató két havi rendszerhasználatot ingyenesen biztosít, a kedvezményes DPO megbízási díjból további kedvezmény nem érvényesíthető.
 3. Ki jogosult a csatlakozási kedvezményre?
 4. Mindazon új előfizetőnek minősülő nem városi önkormányzat vagy hivatal, akik a fenntartásukban lévő költségvetési szervekkel (együtt: szervezet) nem érnék el a csoportos kedvezményre jogosító számot (összesen 8 szervezet), de az egy csoportba tartozó tagok legalább 3 szervezettel rendelkeznek (pl. hivatal + 2 települési önkormányzat vagy települési önkormányzat + 2 fenntartásában lévő költségvetési szerv). A kedvezmény önmagukban nem, kizárólag összefogással érvényesíthető (lásd 5. pont).
  Csatlakozási kedvezményre jogosult továbbá az a meglévő - nem városi önkormányzat, hivatal, intézmény - GDPReg adatkezelési rendszer előfizető is, aki legalább 3 tagszervezettel bíró új előfizető hivatallal vagy önkormányzattal összefogva lép be a kampányba.
 5. Ki minősül egy csoportba tartozó tagnak?
 6. A közös önkormányzati hivatal vagy polgármesteri hivatal és az alapító települési önkormányzatok, valamint ezek, illetőleg a településen működő nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési szerv. Nemzetiségi önkormányzat nem számítandó bele a csoportba, figyelemmel arra, hogy számára a GDPReg rendszerhasználat a települési önkormányzat díjfizetéssel rendezett időszakában díjmentes.
 7. Ki minősül új előfizető szervezetnek a kampány tekintetében?
 8. Az a nem városi önkormányzat, hivatal vagy intézmény, aki 2023. október 03. napján nem GDPReg adatkezelési rendszer előfizető, továbbá az, aki a kampány időszaka alatt sem volt GDPReg adatkezelési rendszer előfizető.
 9. Hogyan érvényesíthető a csatlakozási kedvezmény?
 10. Ha az egy csoportba tartozó szervezetek csoportos kedvezményre nem jogosultak, mert nem érik el a 8 tagszervezetet, de legalább 3 tagszervezettel bírnak más, legalább 3 új előfizető tagszervezettel bíró - nem városi - hivatallal vagy önkormányzattal összefogva, együttesen érvényesíthetik a kedvezményt. Már meglévő GDPReg adatkezelési rendszer előfizető – tagszervezeti létszámtól függetlenül – akkor jogosult a csatlakozási kedvezményt érvényesíteni, ha legalább 3 új előfizető tagszervezettel bíró hivatallal vagy önkormányzattal összefogva lépnek be a kampányba. A kampányba történő belépés igényét Szolgáltató elérhetőségein lehet jelezni, megadva a csatlakozó új előfizetők nevét és a képviselők elérhetőségét. Szolgáltató a csatlakozási kedvezményre vonatkozó igényre ajánlatot készít, mely elfogadásáról a csatlakozó szervezet dönt.
 11. Meddig tart a kampány?
 12. Visszavonásig, de legalább Szolgáltató által küldött egyedi ajánlatban szereplő érvényességi idő végéig.
 13. Meddig tart a kedvezményes időszak, mi történik a kedvezményes időszak után?
 14. A kedvezmény az első díjfizetési időszakban él, az azt követő díjfizetési időszaktól az árlista szerinti szolgáltatási árak és az akkori kedvezmények érvényesülnek, melyről szolgáltató az ÁSZF szerinti tájékoztatást ad. Meglévő GDPReg előfizető a következő díjfizetési időszakban tudja érvényesíteni a kedvezményt, a csoportos kedvezményben részesülő előfizetőnek a tárgyi díjfizetési időszaka hosszabbodik meg ingyenesen további két hónappal, melyet követően számítandó a következő 1 éves díjfizetési időszak.
 15. Mi történik, ha a kampányban résztvevők valamelyike nem fizet?
 16. A kampányban részt vevő szervezetek önálló szerződő félnek minősülnek, csoportos szerződés csak az egy csoportba tartozó tagokkal, kérelmükre köthető.
  Díjnemfizetés esetén Szolgáltató az alábbiak szerint jár el:
  1. Új előfizetőkre vonatkozó rendelkezések:
   1. Új előfizetők esetén, amennyiben két különböző csoportba tartozó, legalább 3-3 tagszervezet egymással összefogva jelentkeznek a kampányba, ha valamelyik csoporttag nem fizet, a nem fizető csoporttag rendszerhasználati szerződése az ÁSZF 4.10. pontja szerint megszűnik. Ebben az esetben a csoportos kedvezmény nem illeti meg azon új előfizető tagokat, akik egymással összefogva léptek be a kampányba, melyre tekintettel Szolgáltató az új előfizető tagszervezetek számára különbözeti számlát állít ki. A számlázási és fizetési feltételekről, késedelmes fizetés jogkövetkezményeiről az ÁSZF 5. pontja rendelkezik.
   2. A DPO megbízási díjról Szolgáltató minden esetben számlát állít ki, 30 napon túl lejárt tartozás esetén Szolgáltató jogosult a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  2. Meglévő előfizetőkre vonatkozó és az általa a kampányba bevont új előfizetőkre vonatkozó rendelkezések:
   1. Ha a meglévő GDPReg előfizető általa biztatott és a kampányba bevont, új előfizetőnek minősülő, legalább 3 tagszervezet valamelyike nem fizet, a nem fizető csoporttag rendszerhasználati szerződése az ÁSZF 4.10. pontja szerint megszűnik. Ebben az esetben a csoportos kedvezmény nem illeti meg azon új előfizető tagokat és a meglévő GDPReg előfizető tagokat sem, akik egymással összefogva léptek be a kampányba, melyre tekintettel Szolgáltató az új előfizető tagszervezet számára különbözeti számlát állít ki, a meglévő GDPReg előfizető pedig elesik a csoportos csatlakozási kedvezménytől. A számlázási és fizetési feltételekről, késedelmes fizetés jogkövetkezményeiről az ÁSZF 5. pontja rendelkezik.
   2. A DPO megbízási díjról Szolgáltató minden esetben számlát állít ki, 30 napon túli lejárt tartozás esetén Szolgáltató jogosult a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani.

ÉVES RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ KEDVEZMÉNYEK:

Általános kedvezmény: 10% (jogosultak: közigazgatási szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, egészségügyi intézmények és egészségügyi vagy szociális tevékenységet is végző szervezetek, oktatási intézmények és oktatási, nevelési tevékenységet is végző szervezetek, kulturális intézmények és kulturális tevékenységet is végző szervezetek)

Egyedi kedvezmény: 51%-ig (jogosultak: azonos fenntartói/érdekeltségi körbe tartozó szervezetek)

Csoportos kedvezmény: 30% (polgármesteri hivatal és min. 7 db - nem városi - települési önkormányzat, intézmény esetén)

Nemzetiségi önkormányzat számára a rendszerhasználat a települési önkormányzat díjfizetéssel rendezett időszakában díjmentes.

Érdekli mennyibe kerül? Kérjen ajánlatot!


RENDSZERBEVEZETÉS: 14.000 Ft + ÁFA / 2 óra online

A GDPReg adatkezelési rendszert támogató szoftver bevezetéséhez vagy használatához kapcsolódó opcionális szolgáltatás, egyszeri díj az online támogatásra.

Tartalma: összesen 2 óra/szervezet időtartamban, egyeztetett időpontban vagy időpontokban (akár megszakításokkal) szoftverhasználattal kapcsolatos segítség, online és telefonos támogatás, telefonos, távoli hozzáféréses szoftverhasználat bemutató, közös adatfeltöltés gyakorlott tanácsadóval.
Szoftverbevezetési tanácsadó jogosultságú alfelhasználói hozzáférés kerül létrehozásra szoftverbevezetés támogatása céljából (az elsődleges-, vagy a felhasználói jog szerkesztéséhez feljogosított felhasználó a jogosultságot bármikor korlátozhatja vagy a hozzáférést megszüntetheti, a belépések és a műveletek naplózásra kerülnek).


Az időtartamon felüli további díjak (igény esetén rendelhető, kizárólag egyedi egyeztetés esetén vállalt szolgáltatások):


ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ SZOLGÁLTATÁS (DPO)

az indikatív árajánlat alapján egyedi egyeztetést követően vállalt szolgáltatás

2024. február 12-étől a megbízó szervezet jellegétől függetlenül egységesen, szervezetenként minimum havi 2 óra időtartamban vállalunk adatvédelmi tisztviselő visszterhes megbízást.

Az ingyenes szerződések esetén szervezetenként továbbra is havi 1 óra időtartamban teljesítjük díjmentesen a DPO feladatokat.


ADATVÉDELMI TANÁCSADÁS

kizárólag egyedi egyeztetés esetén vállalt szolgáltatás

Adatvédelmi tisztviselő megbízási szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek, a szerződésben foglalt időtartamon felül igényelhető:

 • telefonos, e-mailes tanácsadás, távoli hozzáférés: további 4.000 Ft+ ÁFA /megkezdett félóra,
 • személyes konzultáció, munkavégzés, bevezetés, oktatás: 12.000 Ft + ÁFA /megkezdett óra
 • utazási költség: 140 Ft + ÁFA /km miskolci telephelyről
 • dokumentumkészítés: 12.000 Ft + ÁFA / megkezdett óra

Adatvédelmi tisztviselő megbízási szerződéssel nem rendelkezők részére az alábbi díjakon igényelhető:

 • telefonos, e-mailes tanácsadás, távoli hozzáférés: további 8.000 Ft+ ÁFA /megkezdett félóra,
 • személyes konzultáció, munkavégzés, bevezetés, oktatás: 18.000 Ft + ÁFA /megkezdett óra
 • utazási költség: 140 Ft + ÁFA /km miskolci telephelyről
 • dokumentum készítés: 18.000 Ft + ÁFA / megkezdett óra

SZABÁLYZATTERVEZETEK* letölthetősége: egyszeri 50.000 Ft + ÁFA

Tartalma: Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer adatkezelési szabályzat,
továbbá a szervezet jellegétől függően: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére és az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályzat, Közterületi térfigyelő rendszer szabályzat, Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

Letölthetőség időtartama: a rendszerhasználati díj fizetéssel rendezett időszakában
* A szabályzattervezetek ellenőrzése, kiegészítése, szükség szerint adaptációja, szükség esetén további szabályzatok (pl. üzemeltetési utasítások) készítése hatályba léptetés előtt a Szervezet feladata!


TÁROLÁSI DÍJ:

(a GDPReg Kft. a rendszerhasználati szerződés megszűnését követően, az adattárolás idejére, de legfeljebb 90 napra jogosult tárolási díj felszámítására. Ezen időtartam alatti adatfeldolgozás célja kizárólag a GDPReg adatkezelési rendszerben tárolt személyes adatok tárolása a felhasználói fiók Felhasználó igényére történő visszaállítás érdekében)

Az aktuális éves rendszerhasználati díj 0,0003%-a + ÁFA /nap

Csomag neve Tárolási díj (Ft + ÁFA)
(1 - 90 nap)
MIKRO 40 - 3.639
KIS 49 - 4.367
KÖZEPES 94 - 8.466
NAGY 161 - 14.481

SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA:

papír alapon: 12 Ft + ÁFA / fekete-fehér A/4-es oldal

pendrive-on (USB-flash-tárolón): az adathordozó közvetlen önköltsége

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költsége: postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja

Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!