A NAIH első alkalommal is bírságolhat

NAIH tájékoztatás: http://www.naih.hu/files/Adatved_allasfoglalas_NAIH-2018-4283-V-birsagkiszabas-szempontjai.pdf

A Rendelet (148) preambulumbekezdése szerint a rendelet kisebb megsértése esetén, illetve ha a valószínűsíthetően kiszabásra kerülő bírság egy természetes személy számára aránytalan terhet jelentene, a bírság helyett megrovás is alkalmazható.

Ezt a szabályozást egészítette ki a magyar jogalkotó az Infotv. 75/A. §-val, miszerint „a Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2) - (6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.”

Ezen törvényi rendelkezés indokolása szerint Magyarországon igen nagy számú kis - és középvállalkozás működik, amely vállalkozásokra jelentős terhet ró a Rendeletnek való megfelelés biztosítása. E vállalkozások és érdekképviseleti szerveik által jelzett aggályokra is tekintettel ez a kiegészítő szabály figyelemmel van arra, hogy a kis - és középvállalkozások tekintetében a hatályos jog is tartalmaz ehhez hasonló – a hatósági jogalkalmazást orientáló – rendelkezéseket.

A Hatóság a számára rendelkezésre álló hatásköröket az arányosság elvének figyelembe vételével gyakorolja, amely azzal is megvalósulhat, ha a Hatóság a jogsértés első alkalmával elsősorban – az eset összes körülményére, így a jogsértés súlyára, annak ismétlődő jellegére, valamint az érintetti kör nagyságára is figyelemmel – az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.

A Hatóságnak az eljárásai során figyelemmel kell lennie a fent leírtakra, azonban minden esetben az ügy összes körülményeit értékeli, és amennyiben azt szükségesnek találja a figyelmeztetésen kívül az Infotv.-ben és a Rendeletben foglalt más jogkövetkezményt is alkalmazhat. Kizárólag az első jogsértésre vonatkozóan orientálja a Hatóságot az Infotv. 75/A. §-a, azaz ismétlődő jogsértések esetén a Hatóság bírságot is kiszabhat, illetve egyéb jogkövetkezményeket is alkalmazhat függetlenül attól, hogy az adatkezelő magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy kis- vagy középvállalkozás.

A bírságkiszabás során a Hatóság figyelembe veszi továbbá az Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatását a 2016/679 rendelet szerinti közigazgatási bírság alkalmazásáról és megállapításáról, amelyet az alábbi linken érhet el a Hatóság honlapján: http://naih.hu/files/wp253_HU_koezigazgatasi_birsag.pdfNE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!