Koronavírus védettségi adatok csak kockázatelemzés alapján, bizonyos munkakörökben kezelhetők

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatót adott ki a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerhetőségéről. Ez elsősorban a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokra készült, de irányadó a védettség igazolásának kezelésére.

A hatóság állásfoglalása alapján a munkáltató munkajogi, munkavédelmi, foglalkozásegészségügyi, valamint munkaszervezési céllal, csak kockázatelemzést követően és csak bizonyos munkakörökben kérheti a védettség igazolását.
Ha kezeli a védettségi adatot, akkor köteles annak megfelelő szervezési intézkedéseket bevezetni.

A védettség igazolására az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője által biztosított applikáció és a Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány, az ún. védettségi igazolvány szolgálhat, a munkáltató kizárólag az applikáció, és a védettségi igazolvány mint közokirat Korm. rendeletben meghatározott adatait kezelheti, a koronavírus elleni védettség igazolásának céljára semmilyen egyéb adatot nem gyűjthet és kezelhet jogszerűen.

Az arányosság elvének való megfelelés érdekében a munkáltató kizárólag az applikáció megjelenítését, illetve a védettségi igazolvány bemutatását kérheti a munkavállalóktól, azokról másolatot nem készíthet, azokat semmilyen formában és módon nem tárolhatja, és nem is jogosult azokat harmadik személy részére továbbítani, kizárólag azt jogosult rögzíteni, hogy az érintett munkavállaló igazolta a koronavírus elleni védettségének a tényét, valamint – ha az az igazolás bemutatása során megállapítható – azt, hogy ezen védettség időtartama mely időpontig áll fenn.

A NAIH vonatkozó tájékoztatója letölthető ezen a linken: A Hatóság tájékoztatója a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban a munkavállaló koronavírus elleni védettsége tényének munkáltató általi megismerhetőségéről

A NAIH további tájékoztatói, közleményei letöltése: https://www.naih.hu/dontesek-adatvedelem-tajekoztatok-koezlemenyekNE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!