Önkormányzati testületek működésének nyilvánosságáról szóló NAIH állásfoglalás

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kialakította álláspontját a képviselő-testület és bizottságai működésének nyilvánossága tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásainak alkalmazásával összefüggésben, figyelemmel az adatvédelmi biztos és a Hatóság eddigi szakmai gyakorlatára.

AZ ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETEK MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL SZÓLÓ NAIH TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSENE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!