Új funkciók - Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmek nyilvántartása, közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

Új funkciókkal bővült a GDPReg adatkezelési rendszer.

A GDPReg rendszer új fejlesztéseként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmek egyszerűen nyilvántarthatók és kezelhetők a „Közérdekű adatigények” menüpont alatt.

 

A nyilvántartás az Infotv. szerinti minimális tartalmi elemekkel szabadon kitölthető, a részben teljesített és az elutasított adatigényekre vonatkozó kötelező indokoláshoz a legördülő listából a felhasználó egyszerűen kiválaszthatja az elutasítás Infotv. szerinti okát:

 

A közérdekű adatigények nyilvántartása bármikor lementhető PDF fájl formátumban:

 

A GDPReg rendszer használatával egyszerűen generálható a NAIH által elvárt tartalmi elemekkel készítendő éves statisztikai adatszolgáltatás:

 

Az új funkció segítségével egyedi API kóddal a weboldalt üzemeltető által elvégzett kódbeillesztést követően automatikusan megjelenik az Infotv. szerint kötelezően közzéteendő, az adott szervre vonatkozó közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás, ami a szoftverben rögzített, aktuális adatok alapján generálódik, és visszamenőleg az elmúlt 2 év statisztikai adatait is tartalmazza.

 

Az API beállításhoz szükséges kód generálása pár kattintás, kérésre segít Schubert Lajos tanácsadó, elérhetősége: +36 20 521 89 50

Ha a weboldalba illesztés során technikai probléma merül fel, akkor kereshető Csorba István fejlesztő, elérhetősége: +36 20 567 68 55

Fontos: A Felhasználók menü Jogosultság csoportok kezelése almenüben meg kell adni a közérdekű adatigényekkel kapcsolatos jogokat, alapértelmezetten csak az elsődleges felhasználók rendelkeznek teljes jogokkal:

 

A fenti új funkciókon túl a GDPReg rendszert használók számára a Dokumentumtárból ingyenesen letölthető a Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére és az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályzat minta: