Információszabadság és nemzetiségi önkormányzatok - a működési transzparencia vizsgálata

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentést fogadott el a nemzetiségi önkormányzatok működési transzparenciájának vizsgálata tárgyában.

A jelentés alapját azon kutatás képezte, melynek célja volt - többek között - a nemzetiségi önkormányzatok közérdekű adatigények teljesítését, valamint az elektronikus közzétételi kötelezettségnek való megfelelés vizsgálata. A kutatás keretében alkalmazott mérőeszközök – a teljesség igénye nélkül – a próba-adatigénylések, honlapelemzések, online kérdőíves felmérések voltak.

A LEGFONTOSABB MEGÁLLAPODÁSOK:

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti, a nyilvánossági teendőkkel kapcsolatos feladatmegosztást tartalmazó megállapodás hiánya.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közigazgatási szerződésben megállapodik a nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott és önként vállalt feladatai ellátására vonatkozóan.
A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a nemzetiségi önkormányzatok döntő többsége a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatait vagy a helyi hivatallal megosztva végzi, vagy teljeskörűen a helyi hivatalhoz tartozik ez a feladatkör. Ennek ellenére az esetek jelentős részében nincs, vagy nem megfelelő az erre vonatkozó megállapodás.
A közös jelentés kiemeli, hogy rendkívül fontos lenne a megállapodásban kifejezetten rögzíteni a nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatási és információszabadsággal összefüggő kötelezettségeivel kapcsolatos feladatmegosztást.

A települési nemzetiségi önkormányzatok információszabadsággal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesülése elmarad a helyi önkormányzatokétól.

A települési nemzetiségi önkormányzatok nem ismerik az információszabadsággal kapcsolatos jogszabályi követelményeket, voltak olyan esetek, amikor magyarázatra szorult az is, hogy az Infotv. hatálya a nemzetiségi önkormányzatokra is kiterjed.

Gyakorlati útmutatók szükségessége, melyek teljeskörűen és közérthetően ismertetik a kötelezettségeket, valamint ezek elvárt teljesítési módját.

A kutatás során megállapítást nyert, hogy a hiányos tudás, motiválatlanság miatt szükség lenne gyakorlatorientált, közérthető tájékoztató anyagokra, gyakorlati útmutatókra, ismertetőkre és képzésekre.

A kutatásban résztvevők véleménye szerint a tudásmegosztás nemcsak a nemzetiségi önkormányzatoknál szükséges, hanem fontos lenne az együttműködő helyi önkormányzatok hivatalaiban dolgozókat is felkészíteni a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokra, a nemzetiségi jog megfelelő érvényesítésének elősegítésére.

Az elektronikus közzétételi kötelezettség teljesítése

A területi és települési nemzetiségi önkormányzatok többsége vagy a helyi önkormányzatok, vagy az országos nemzetiségi önkormányzatok weboldalain keresztül próbálnak eleget tenni az elektronikus közzétételi kötelezettségnek. A gyakorlat azért kifogásolható, mert a közzététel rendszerint hiányos, elavult adatokat tartalmaz; a közzétett adatok köre minimális, többnyire csak a képviselők és a nemzetiségi önkormányzat alapadatai, néhány esetben jegyzőkönyvek és SZMSZ-ek lelhetők fel, melyeket ritkán frissítenek.

A közös jelentés felhívja a figyelmet a jegyző, illetve a hivatali apparátus aktív közreműködésének szükségességére; segíteni kell a nemzetiségi önkormányzatokat a működésük során keletkező és a működésre vonatkozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
nyilvánosságának biztosítását eredményező kötelező elektronikus közzététel, valamint a közérdekű adatigénylések teljesítésében.

A cikket készítette: dr. Farkas Beáta adatvédelmi szakjogász, GDPReg Kft.

Felhasznált forrás:
NAIH-3383/2021. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése a nemzetiségi önkormányzatok működési transzparenciájának vizsgálata tárgyábanNE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!