Ismét módosul az Infotv.!

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében újabb törvényeket fogadott el az Országgyűlés, melyek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható perekre vonatkozó különös szabályokat, valamint a közpénzekkel gazdálkodás fokozott átláthatóságát hivatottak biztosítani. A 2022. évi XL. törvény és a 2022. évi XLIV. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) információszabadságot érintő rendelkezéseit módosítják.

A módosítással az Infotv. új alcímmel egészül ki, mely meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható perekre vonatkozó különös eljárásjogi szabályokat, így például a perfelvételi tárgyalásra, tárgyalási időközre, az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére, az eljárás szünetelésének időtartamára, az ítélethirdetés elhalasztására és a határozat írásba foglalására meghatározott határidőre vonatkozó rendelkezéseket.

A közpénzek felhasználásának átláthatóságát hivatott biztosítani a nyilvános Központi Információs Közadat-nyilvántartás létrehozása, mely a felületen közzétételre kötelezettek meghatározott gazdálkodási adatait fogja tartalmazni.

A módosítás értelmében a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén közzétételre kötelezettnek minősül az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével.

A törvénymódosítás alapján a felületen közzétételre kötelezettek az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok táblázat 3., 4. és 6. pontja szerinti adataik közzétételét a felület alkalmazásával is teljesíthetik.

A Központi Információs Közadat-nyilvántartást legkésőbb 2022. december 31-ig kell létrehozni, a felületen közzétételre kötelezettek törvényben előírt adataikat elsőként legkésőbb 2023. február 28-ig feltöltik.

A felület üzemeltetésére, működtetésére, valamint a felületen történő közzétételre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben fogja meghatározni.

A perekre vonatkozó eljárási szabályok hatálybalépésének ideje 2022. december 31., a közzétételi kötelezettségre vonatkozó egyes szabályok hatálybalépése 2022. november 29-e volt.

A cikket készítette: dr. Farkas Beáta adatvédelmi szakjogász, GDPReg Kft.

Felhasznált források és hivatkozott jogszabályok:NE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!