Ismét módosul az Infotv.!

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében, 2022. november 08. napján újabb törvényt fogadott el az Országgyűlés, mely a közérdekű adatok megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható perekre vonatkozó különös szabályokat, valamint a közpénzekkel gazdálkodás átláthatóságát fokozott biztosítani. A 2022. évi XL. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) információszabadságot érintő rendelkezéseit módosítja.

A módosítással az Infotv. új alcímmel egészül ki, mely meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható perekre vonatkozó különös eljárásjogi szabályokat, így például a perfelvételi tárgyalásra, tárgyalási időközre, az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére, az eljárás szünetelésének időtartamára, az ítélethirdetés elhalasztására és a határozat írásba foglalására meghatározott határidőre vonatkozó rendelkezéseket.

A közpénzek felhasználásának átláthatóságát hivatott biztosítani a nyilvános Központi Információs Közadat-nyilvántartás létrehozása, mely a felületen közzétételre kötelezettek meghatározott gazdálkodási adatait fogja tartalmazni.

A módosítás értelmében a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén közzétételre kötelezettnek minősül az államháztartásról szóló törvény szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek - a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével -, a helyi önkormányzatok, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok.

A törvénymódosítás alapján a felületen közzétételre kötelezettek az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok táblázat 3., 4. és 6. pontja szerinti adataik közzétételét a felület alkalmazásával is teljesíthetik.

A Központi Információs Közadat-nyilvántartást legkésőbb 2022. december 31-ig kell létrehozni, a felületen közzétételre kötelezettek törvényben előírt adataikat elsőként legkésőbb 2023. február 28-ig feltöltik.

A fenti rendelkezések eltérő időpontban lépnek hatályba, a perekre vonatkozó eljárási szabályok 2022. december 31-én, a közzétételi kötelezettségre vonatkozó egyes szabályok a kihirdetést követő 15. napon, vagyis 2022. november 29-én lépnek hatályba.

A cikket készítette: dr. Farkas Beáta adatvédelmi szakjogász, GDPReg Kft.

Felhasznált források és hivatkozott jogszabályok:NE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!