Jelentősen módosul az Infotv. közérdekű adatigények teljesítése során felszámolható költségtérítésekre vonatkozó szabályozása

Az Országgyűlés 2022. október 04. napján megszavazta, 2022. október 10. napján kihirdették az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XXVIII. törvényt, melynek értelmében jelentősen módosul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) közérdekű adatigények teljesítése során felszámolható költségtérítésekre vonatkozó szabályozása.

A módosítás az Infotv. 29. §-ában szabályozott munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételére vonatkozó költségtérítés megállapításának lehetőségét kivezeti, melynek következtében ezen költséget a továbbiakban teljes egészében az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek kell viselni. A módosítások hatálybalépést követően - jogszerűen – csak az adathordozó és a kézbesítés költsége megtérítését kérheti a közfeladatot ellátó szerv. Ezen költségelemek tekintetében is hoz változást a törvény, ugyanis a Kormány rendeletben szabályozza – a Hatóság véleményének kikérésével – a költségtérítésként igényelhető legalacsonyabb és legmagasabb összeget. E módosítás jelentősége, hogy amennyiben a ténylegesen felmerült költségek nem érik el a rendeletben meghatározott legalacsonyabb összeget, akkor költségtérítésre nem tarthat igényt a közfeladatot ellátó szerv. A legmagasabb összeghatárt ténylegesen meghaladó költségek megtérítésére szintén nem jogosult a szerv.

Összhangban a fentiekkel, a törvénymódosítással egyidőben a Kormány módosította a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 10.) Korm. rendeletet is, melyben 10.000 forintban került meghatározva a legalacsonyabb, 190.000 forintban pedig a legmagasabb költségtérítésként megállapítható összeg. A rendelet munkaerő-ráfordításra vonatkozó rendelkezéseit a Kormány hatályon kívül helyezi.

A jogalkotó továbbra sem teszi kötelezővé a költségtérítés megállapítását, annak alkalmazását a közfeladatot ellátó szervekre bízza, melynek alkalmazásáról az Infotv. szerint a közfeladatot ellátó szerveknek kötelezően készítendő és közzéteendő, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatban célszerű rendelkezni. A fentieken túl a felszámolható költségek esetében is csak a ténylegesen felmerülő (igazolható) költségekelemek megtérítésére van lehetőség, melyet az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervnek tételesen dokumentálni szükséges.

A módosítások 2022. október 13. napján lépnek hatályba.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a GDPReg adatkezelési rendszerben elérhető közérdekű adatigény teljesítése és közzétételi kötelezettségre vonatkozó szabályzatot a jogszabálymódosításokkal összhangban módosítjuk, melyről e-mailben tájékoztatást adunk.

A cikket készítette: dr. Farkas Beáta adatvédelmi szakjogász, GDPReg Kft.

Hivatkozott jogszabályok:

2022. évi XXVIII. törvény az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról

382/2022. (X. 10.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Törvényjavaslat előterjesztői indokolásaNE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!