Közérdekű adatigények adatszolgáltatása január 31-ig!

Esedékes a 2023. évben benyújtott közérdekű adatigénylések teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatás.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére minden év január 31. napjáig a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére iránti igényekről statisztikai adatot kell szolgáltatni. Az idei évtől - az Infotv. 2024. január 01. napi módosítása és a NAIH által közzétett, a Hivatalos Értesítő 2024. 4. számában megjelent hatósági tájékoztató alapján - az adatszolgáltatásnak a NAIH által biztosított online felületen és a benyújtást követően egyedi kóddal ellátott PDF-dokumentum hivatali kapun/cégkapun/e-Papíron történő elküldésével tehetnek eleget.

Az adatszolgáltatás köre bővült a jogszabályi változások okán, melyeket az alábbiakban foglalunk össze. A változásokat az Infotv. új, VI/B. Fejezete (71/D. §) szabályozza.

A közfeladatot ellátó szerveknél, a helyi önkormányzatoknál és a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál (a továbbiakban együtt: szervek) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságára és a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférés biztosítására vonatkozó követelmények teljesülését a NAIH évente két alkalommal fogja ellenőrizni.
Az ellenőrzés alapja a január 31. napjáig benyújtott adatszolgáltatás.
A január 31-ig benyújtandó adatszolgáltatásban az alábbi adatokat kell szerepeltetni:
a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének és megtagadásának száma és a megtagadások jellemző indokai,
b) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos száma, valamint
c) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének elérhetősége.

Röviden a hatósági ellenőrzésről: a NAIH a fenti adatszolgáltatás alapján, az Infotv. új rendelkezései szerint évente kétszer - és bejelentés alapján soron kívül -  ellenőrzi a szerveket. A Hatóság ellenőrzése a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének a vizsgálatára terjed ki. A Hatóság az ellenőrzés lefolytatása érdekében az ellenőrzött szervektől adatokat igényelhet. Az ellenőrzött szervek az adatkérésnek a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek eleget tenni. A Hatóság az ellenőrzött szervek részére javaslatokat fogalmazhat meg. A javaslattal érintett szerv vezetője a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében intézkedési tervet készít, és azt a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Hatóság részére megküldi.

Kérjük, ne feledkezzen meg az adatszolgáltatásról! Az online felület az alábbi linken elérhető: NAIH adatlap éves jelentéshez

Az online felület kitöltésénél kérjük figyeljen, mert az "I. Alapinformációk 2. Az 1. pont szerinti adatigénylésekben megismerni kívánt adatfajták/adatkörök száma" mező kitöltésének van jelentősége, hiszen a program abból számolja majd a teljesített és az elutasított adatigények darabszámát!
Példán keresztül levezetve: Ha egy önkormányzat 5 db adatigényt kapott 5 fő adatigénylőtől, és valamennyi adatigény kizárólag a polgármester vagyonnyilatkozatára vonatkozott, akkor a fent jelölt I.2. pont mezőbe az adatkörök száma nem lehet 1, mert a program ezt 1 db teljesített adatigényként értelmezi. Vagyis hiába ugyanaz az 1 db adatkör (polgármester vagyonnyilatkozata) szerepel mind az 5 adatigényben, ugyanazt az adatkört annyiszor kell vennünk, ahány adatigényben szerepel.

Készítette: dr. Farkas Beáta adatvédelmi szakjogász, GDPReg Kft.

Hivatkozott jogszabályok:NE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!