Összefoglaló a NAIH legújabb önkormányzatokat érintő állásfoglalásairól

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) önkormányzatokat érintő, adatvédelem és információszabadság témakörben közzétett legújabb állásfoglalásairól készült rövid összefoglaló:

NAIH-5255-2/2022.: Közterület-felügyelet által használni tervezett drónokkal kapcsolatos adatvédelmi követelmények

A NAIH hivatkozott állásfoglalása a drónok használatával kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket részletezi, különös tekintettel azon felvetésre, hogy közterület-felügyelet jogszerűen használhat-e drónt a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglalt feladatai ellátása céljából.

A Hatóság legfontosabb megállapításai:

  • fő probléma, hogy az esetek túlnyomó részében az érintett az adatkezelésről nem értesül;
  • amennyiben az érintett észleli a drónt, akkor sem állapítható meg az adatkezelő személye, vagyis nem tudja, kivel szemben érvényesítheti jogait;
  • fennáll a rejtett megfigyelés és a készletező adatgyűjtés veszélye;
  • a drónnal történő megfigyelés során nem garantálható, hogy a drónon elhelyezett kamera csak és kizárólag a közterületet figyeli.

Az állásfoglalás szerint a „közterület-felügyelet által közterületen végzett, az Infotv. hatálya alá tartozó bűnüldözési célú adatkezelések (a közterület-felügyelet közbiztonság fenntartására vagy bűnmegelőzésre irányuló tevékenysége, az azzal kapcsolatos hatósági jogkörök gyakorlása és a szabálysértési eljárások lefolytatása) esetében a drón alkalmazásával készített felvételekkel esetlegesen megvalósuló személyes adatok kezelése nem minden esetben garantálható a jogszerűség, tekintettel a Kftv.-ben szereplő garanciális rendelkezésekre, valamint a jogalap és a vonatkozó törvényi garanciák betarthatóságának hiányára.”

Az állásfoglalás letölthető: https://www.naih.hu/adatvedelmi-allasfoglalasok?download=529:kozterulet-felugyelet-altal-hasznalni-tervezett-dronokkal-kapcsolatos-adatvedelmi-kovetelmenyek

NAIH-5501-2/2022.: Önkormányzati képviselők szavazati adatainak nyilvánossága

A NAIH abban a kérdésben foglalt állást, hogy egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott név szerinti szavazásról létrehozható-e olyan adattartalmú egyedi közzétételi lista, mely a szavazatok eredményeit képviselőkre név szerint lebontva tartalmazza. Másrészt a Hatóság arra a kérdésre is választ adott, hogy nyílt ülés élő közvetítése esetén a szavazatokat név szerinti bontásban megjelenítő kijelző adatai közvetíthetők-e.

A Hatóság mindkét kérdésre igenlő választ adott azzal, hogy „a  leadott képviselői szavazatok nyilvánosságának korlátját az az eset képezi, ha a képviselő-testület az Mötv. 18. § (4) bekezdése szerinti titkos szavazást tart.”

A részletes állásfoglalás letölthető: https://www.naih.hu/dontesek-infoszab-allasfoglalasok?download=539:onkormanyzati-kepviselok-szavazati-adatainak-nyilvanossaga

NAIH-3609-6/2022.: Állásfoglalás helyi önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettségéről

A rövid állásfoglalásban a Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a saját honlapon közzétevő, illetve az adatközlő a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást köteles elhelyezni. Az Infotv. vagy más jogszabály alapján a szerv honlapján közzéteendő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni.

Az állásfoglalás letölthető: https://www.naih.hu/dontesek-infoszab-allasfoglalasok?download=552:allasfoglalas-helyi-onkormanyzat-elektronikus-kozzeteteli-kotelezettsegerolNE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!