Az átláthatósági hatósági eljárás szabályai

Kihirdették az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényt, mely a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében módosítja és kiegészíti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt az átláthatósági hatósági eljárás szabályaival.

Az új jogintézmény célja a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (Felület) való közzétételi kötelezettség szükség szerinti kikényszerítése. A Felülettel kapcsolatos szabályozásról részleteket az alábbi hivatkozásokon olvashat: Ismét módosul az Infotv.!, Megjelentek a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályai

Az átláthatósági hatósági eljárást a NAIH bejelentés alapján megindítja, vagy hivatalból megindíthatja, ha a Felületen közzétételre kötelezett költségvetési szervek feltehetően nem teljesítették vonatkozó kötelezettségeiket. Az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

A NAIH hatósági jogkörben eljárva határozattal megállapíthatja a közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos jogsértés tényét, ideértve azon esetet is, amikor a közzétételre a valóságnak nem megfelelő adatokkal vagy hiányosan került sor, ezzel összefüggésben elrendelheti a közzétételi kötelezettség (beleértve a valós adatok közzététele, hiányzó adatok pótlása) soron kívüli, de legfeljebb 15 napon belüli teljesítését.

Amennyiben a közzétételre kötelezett költségvetési szerv a határozattal megállapított közzétételi kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a NAIH bírságot szabhat ki, melynek mértéke százezer forinttól ötvenmillió forintig terjedhet! (Ez az összeghatár azért is jelentős, mert az Infotv. szerint amennyiben költségvetési szerv kötelezett az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatban a GDPR 83. cikke szerint kiszabott bírság megfizetésére, annak felső határa is csupán húszmillió forint.)
A NAIH annak eldöntésében, hogy az átláthatósági hatósági eljárás keretében indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapítása során az eset összes körülményeit figyelembe veszi, így különösen a jogsértés súlyát, ideértve a mulasztással érintett adatok számát, a jogsértő állapot fennállásának időtartamát, valamint azt, hogy a jogsértővel szemben korábban állapítottak-e meg a Felületen való közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos jogsértést.

A NAIH elrendelheti továbbá a határozatának a közzétételre kötelezett adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha a bekövetkezett jogsérelem súlya azt indokolja.

Az átláthatósági hatósági eljárásra az Infotv-ben foglaltakkal összhangban alkalmazni kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit.
A fenti rendelkezések 2023. február 28-án lépnek hatályba, összhangban a Felületen való közzétételi kötelezettség teljesítésének kezdetével.

A cikket készítette: dr. Farkas Beáta adatvédelmi szakjogász, GDPReg Kft.

Hivatkozott jogszabály:NE HALOGASSA, KEZDJE EL VAGY FOLYTASSA A GDPReg RENDSZERBEN!


Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!