GDPR Szakmai hírek

Az átláthatósági hatósági eljárás szabályai

2022. 12. 15.

Kihirdették az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényt, mely a közpénzek felhasználásának átláthatósága...

Bővebben ...

Megjelentek a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályai

2022. 12. 09.

2022. december 09-én hatálya lépett a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló kormányrendelet, mely az Infotv. 24/B. alcím rendelkezéseit egészíti ki. A Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületét...

Bővebben ...

Ismét módosul az Infotv.!

2022. 11. 10.

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében újabb törvényeket fogadott el az Országgyűlés, melyek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható perekre vonatkozó különös szabályokat,...

Bővebben ...

Információszabadság és nemzetiségi önkormányzatok - a működési transzparencia vizsgálata

2022. 11. 09.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentést fogadott el a nemzetiségi önkormányzatok működési transzparenciájának vizsgálata...

Bővebben ...

Érintetti joggyakorlás biztosítása

2022. 10. 26.

A közelmúltban megjelent, az alábbi hivatkozásról is letölthető NAIH-4137-8/2022 sz. határozat tanulságul szolgálhat valamennyi adatkezelő számára függetlenül attól, hogy egészségügyi dokumentáció másolatának kiadására irányult az...

Bővebben ...

A közpénzekkel gazdálkodó szervezetek nyilvánosság előtti elszámolása

2022. 10. 14.

A közpénzek felhasználásának átláthatósága, a nyilvánosság előtti elszámolás kötelezettsége az Alaptörvényben van deklarálva, mely nemcsak a közszféra szerveit, hanem valamennyi szervezetet, személyt kötelez. A közpénzek...

Bővebben ...

Jelentősen módosul az Infotv. közérdekű adatigények teljesítése során felszámolható költségtérítésekre vonatkozó szabályozása

2022. 10. 04.

Az Országgyűlés 2022. október 04. napján megszavazta, 2022. október 10. napján kihirdették az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022....

Bővebben ...

Érintetti kérelmek elbírálása - a személyazonosság jogszerű megállapítása

2022. 10. 02.

Az érintetti kérelmek elbírálása során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a jogait gyakorló érintettet adatkezelő megfelelő módon azonosítsa, ellenkező esetben könnyen adatvédelmi incidens következhet...

Bővebben ...

Gondolatébresztő az energiaválsággal összefüggő önkormányzati feladatokkal kapcsolatos adatkezelésekhez

2022. 09. 23.

Az energiaválság következtében az önkormányzatokra és hivatalaikra többlet feladat hárul; gondoljunk csak a családi fogyasztói közösségek számára igénybe vehető rezsikedvezményre vagy a lakossági barnakőszén igényfelmérésre....

Bővebben ...

Hírlevél • GDPReg Kft.

Hírlevél feliratkozás

GDPReg • Adatvédelem - Kövessen minket Facebookon is!